Πρόλαβε τον καρκίνο, ξεπέρασε τον φόβο, 
λύσε το πρόβλημα!

Καλέστε μας
210 74 88 388
ή δώστε μας τα στοιχεία σας καιΣας καλούμε εμείς

Ιατρείο Μαστού

Μαστολογικό Ιατρείο

Το μαστολογικό ιατρείο αποτελεί τη βασική μονάδα πρωτοβάθμιας προληπτικής ιατρικής στις παθήσεις του μαστού.

Η μονάδα μας στηρίζεται σε ένα δίκτυο μαστολογικών ιατρείων τα οποία βρίσκονται σε διάφορα σημεία της Αθήνας και καθημερινά αναπτύσσουμε καινούρια, ώστε να επιτύχουμε την μεγαλύτερη και πληρέστερη πληθυσμιακή κάλυψη της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και σταδιακά ολόκληρης της Ελλάδας.

Η βασικές αρχές μας στην λειτουργία του κάθε ενός μαστολογικού ιατρείου είναι οι ακόλουθες:

  1. Η υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών προληπτικού ελέγχου του γενικού πληθυσμού όσον αφορά τον μαστό

  1. Η λεπτομερής καταγραφή και σύσταση βάσης δεδομένων όλων των γυναικών που θα εντάσσονται στα προγράμματα παρακολούθησης και προληπτικού μαστολογικού ελέγχου

  1. Η τήρηση λεπτομερούς ατομικού ιστορικού της κάθε γυναίκα ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή παρακολούθηση της γυναίκας και ο προγραμματισμός των κατάλληλων διαγνωστικών εξετάσεων στον κατάλληλο χρόνο

  1. Η τήρηση λεπτομερούς οικογενειακού ιστορικού της κάθε γυναίκας με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό των γυναικών αυξημένου κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου του μαστού και με αυτόν τον τρόπο, η ένταξη τους σε πρωτόκολλα αυξημένης παρακολούθησης

  1. Κάθε μαστολογικό ιατρείο διασυνδέεται ηλεκτρονικά με αντίστοιχο διαγνωστικό κέντρο το οποίο είναι εγκεκριμένο και πιστοποιημένο ότι παρέχει τον πιο εξελιγμένο διαγνωστικό εξοπλισμό, την δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε ότι η γυναίκα θα έχει την καλύτερη , πιο σύγχρονη και πιο αξιόπιστη διαγνωστική εξέταση που υπάρχει εκείνη τη στιγμή στην Ελλάδα. Οι εξετάσεις της γυναίκας μεταφέρονται ηλεκτρονικά στο μαστολογικό της ιατρείο και καταχωρούνται στον προσωπικό της φάκελο, εξετάζονται δε άμεσα από την ομάδα ιατρών μας, οι οποίοι είναι ο καθένας εξέχων στον τομέα του επιστημονικού του ενδιαφέροντος.

  1. Η γυναίκα ενημερώνεται σε μία δεύτερη συνάντηση από τον κλινικό ιατρό μας, για τα αποτελέσματα των εξετάσεών της, της δίνεται γραπτή αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή η πλήρης ιατρική αναφορά που συντάσσουμε καθώς και οι εξετάσεις της ψηφιοποιημένες και ενημερώνεται για τον χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να γίνει ο επόμενος προληπτικός της έλεγχος. 

  1. Για κάθε γυναίκα τηρείται ημερολόγιο προγραμματισμού εξετάσεων και ειδοποιείται εγκαίρως τηλεφωνικά και με e-mail για τον επόμενο κλινικό έλεγχο, τον κύκλο των εξετάσεων που έχει να κάνει σε κάθε έλεγχο και για τον τόπο διενέργειάς τους

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Βρείτε μας